Đội ngũ Giảng viên

 

Giám Đốc GBCC: Dương Nguyễn

 •  Thạc sỹ TESOL, Đại học Victoria, Australia
 •  Gần 30 năm trong nghề giảng dạy tiếng Anh. Với 15 năm làm quản lý với nhiều chức vụ như Phó Hiệu Trưởng trường Cao Đẳng Nghề Việt Mỹ, Trường Quốc tế Tây Úc, Trường Quốc tế Canada và Giám Đốc Trung Tâm Ngoại Ngữ AMA

 

Giám Đốc Chương Trình CISI: Manoj Menon

 • Có bằng Kế Toán Chuyên Sâu của Mỹ, Bằng Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh về Kinh Tế- Tài Chính của Úc với 23 năm kinh nghiệm giảng dạy Tài Chính, Thương Mại Quốc Tế.
 • Đoạt giải Quán Quân Cuộc Thi Hùng Biện và Dẫn Chương Trình của Mỹ.
 • Quyên góp thành công 10 triệu đô la cho tổ chức chính phủ

 

Giảng viên: Elton Bernardson

 • Giảng viên người Úc, có kinh nghiệm trong lãnh vực du lịch và giải trí trên 17 năm, có Chứng chỉ Giảng Dạy Tiếng Anh Cho Người Lớn.
 • Dạy IELTS và các lớp Tiếng Anh Giao Tiếp và Thương Mại cho người lớn và thanh thiếu niên ở các trung tâm ngoại ngữ và các trường Quốc Tế ở Việt Nam.
 • Tham dự các khóa huấn luyện Tiếng Anh Giao Tiếp và Thương Mại tại chức cho các Ngân Hàng& Khách Sạn ở Việt Nam

 

Giảng viên: Brent Kurkoski

 • Nhận bằng Cử Nhân Sư Phạm của Úc, bằng Cử Nhân Khoa Học Xã Hội của Mỹ và Chứng chỉ Giảng Dạy Tiếng Anh Cho Người Lớn.
 • Đã từng giảng dạy và soạn chương trình cho Khoa Anh Đại học RMIT ở TP.HCM 9 năm và dạy Tiếng Anh Thực Hành ở Đại Học Quốc Gia và các Trung Tâm Tiếng Anh ở Việt Nam
 • Tham dự các khóa huân luyện tại các Công Ty và dạy Tiếng Anh cho các Lãnh Đạo Doanh Nghiệp cấp cao

 

Giảng viên: William Wong

 • Giảng viên Canada chuyên về huấn luyện kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng mềm và tư vấn quản lý hơn 10 năm.
 • Đã từng dạy cho Chính Phủ Anh, Columbia, Canada và Mỹ.
 • Hiệp Hội Tim, Unilever, Disney, Wall Street English, Hiệp Hội Luật Canada, v.v…

 

Giảng viên CISI: Shaipudin S. B. Harun

 • Bằng cử nhân Kinh tế (Phân tích Kinh tế) chuyên tập huấn các khóa học về Quản lý Rủi ro, Tài Chính Hồi Giáo, Ngân hàng Cá nhân và Doanh nghiệp và kỹ năng mềm.
 • Đã từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch và Giám đốc Khối Ngân hàng Hồi Giáo, Trường Phòng cao cấp Phòng Quan hệ khách hàng của Energy Sector, Trường Phòng cao cấp Phòng Tín dụng và Rủi ro cho nhóm Chính phủ Malaysia và Đánh giá tín dụng tại Ngân hàng Citibank Malaysia, Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp tại Ngân hàng Deutsche Malaysia, CEO tại Syarikat Prasarana Negara Berhad- công ty vận chuyển công cộng tại Malaysia hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đường sắt.