Giới thiệu về GBCC

GBCC Gateway Business Communication Center là học viện đào tạo chuyên cung cấp các khóa học dành cho cá nhân và doanh nghiệp chất lượng cao tập trung vào Tiếng Anh Tài chính, Kỹ năng mềm, và khóa học Tài chính Ngân hàng.
Là đối tác duy nhất của tổ chức quốc tế chuyên nghiệp CISI (Chartered Institute for Securities and Investment- Viện Chứng khoán và Đầu tư Anh Quốc) tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo và chứng chỉ được quốc tế công nhận trong lĩnh vực: Thị trường vốn, Tài chính Doanh nghiệp, Tuân thủ Tài chính, Quản lý Rủi ro, Quản lý Tài sản, An ninh mạng,…
Sứ mệnh của chúng tôi là giúp các bạn đạt được “Thành công Lớn hơn trong Sự nghiệp thông qua việc Tiếp tục Phát triển Chuyên môn và Trao đổi Ý tưởng“.