Khóa Học Tiếng Anh

TIẾNG ANH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TIẾNG ANH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, TRUNG CẤP, TRUNG CAO CẤP) Thời lượng mỗi khóa học: 24 buổi (2 giờ/ buổi), tổng cộng 48 giờ Mục tiêu của khóa học:  giúp các bạn (tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh) làm việc trong ngành Tài chính – Ngân hàng  phát triển các kỹ năng cần thiết trong môi trường giao tiếp bằng