Kỹ thuật số

Sự đột phá trong mảng giao dịch ngân hàng

Mặc dù mảng giao dịch liên quan đến quản lý tiền mặt cho các công ty có lợi nhuận cao cho các ngân hàng, nhưng nó lại xếp hạng thấp trong sự hài lòng của người tiêu dùng. Mike Baxter, người dẫn đầu hoạt động Dịch vụ Tài chính của Bain ở Châu Mỹ, diễn giải lý do tại sao bây giờ có thể là thời gian để các ngân hàng nhỏ hơn chiếm được thị phần với trải nghiệm