Giám đốc Ban cố vấn GBCC: Hiroshi Wakutsu

·       Hiện tại là Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị  và CEO tại Zen Holdings Inc..

·       Có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, thương mại và quản lý, trước đó đã từng giữ vị trí Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tài chính Toàn cầu tại Nomura Securities, Lehman Brothers, Giám đốc Điều hành tại Salomon Brothers Citigroup, Giám đốc Điều hành tại SMBC và Nikko Securities.

 

Chủ tịch Ban cố vấn GBCC: James Lee

·       Hiện tại đang giữ vị trí CEO tại Jios Aerogel Limited.

·       Trước đó từng giữ chức vụ Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tài chính tại JP Morgan, Giám đốc Điều hành tại Nomura Securities, Giám đốc Điều hành và Trưởng Ban Giải quyết Rủi Ro khu vực Châu Á của Công ty Lehman Brothers, Giám đốc điều hành tại UBS.

 

 
 Cố vấn Giám Đốc Điều hành GBCC: Tiến sỹ Nguyễn Thanh Bình

  • Trưởng nhóm và Giảng viên, Bộ môn  Tài chính, ngành Kinh doanh và Quản lý tại Đại học RMIT Việt Nam
  • Tại RMIT, vai trò của Tiến sĩ Bình là cung cấp hỗ trợ học tập và lãnh đạo để đảm bảo cung cấp trải nghiệm học tập và giảng dạy chất lượng cao tại trường đại học. Ông đã xuất bản trên các tạp chí quốc tế hàng đầu về Tiền điện tử và Tài chính Bất động sản. Trước khi gia nhập RMIT Việt Nam, Bình đã làm việc tại Đức hơn 5 năm tại Đại học Regensburg và tại Ngân hàng Trung ương Đức.