Quý khách vui lòng đọc kỹ các chính sách vận chuyển/giao nhận theo từng khóa học cụ thể dưới đây.

KHÓA HỌC TIẾNG ANH ROSETTA STONE CATALYST

GBCC sẽ gửi email thông tin tài khoản, mật khẩu của khóa học trong vòng 5-6 ngày kể từ ngày thanh toán thành công.

KHÓA HỌC TIẾNG ANH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, KHÓA HỌC TÀI CHÍNH, KHÓA HỌC KỸ NĂNG MỀM

Sau khi thanh toán thành công, GBCC sẽ gửi email thông báo thời gian, địa điểm khóa học đến học viên.

Các khóa học này, học viên sẽ học tại cơ sở 133 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh