Chứng Chỉ Tài Chính Doanh Nghiệp

20.000.000

Thời lượng khóa học: 2 ngày, 9h:00 đến 17h:00                               
Tổng cộng 14 giờ

Mô tả

Thời lượng khóa học: 2 ngày, 9h:00 đến 17h:00                               
Tổng cộng 14 giờ
Thời lượng kiểm tra: 2 giờ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm về Tổng quan và Chuyên môn 
Khóa học lấy Chứng chỉ về Tài chính Doanh Nghiệp này giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi Quốc Tế do CISI (Viện Chứng khoán và Đầu tư Anh Quốc) – Cơ quan chuyên ngành đặc quyền của Anh Quốc tổ chức. Phát triển kiến thức nền tảng cần thiết để làm việc trong lĩnh vực Tài Chính Doanh Nghiệp. Chương trình học bao gồm các quy định pháp luật, quy định và chuyên môn, đảm bảo học viên hiểu được cách triển khai các giao dịch tài chính doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Mục tiêu khóa học:
  • Trở thành Thành viên Liên kết của CISI và nhận giấy chứng nhận của ASCI
  • Tiếp tục trở thành thành viên đặc quyền cấp cao hơn
  • Bằng cấp chuyên môn được quốc tế công nhận để làm việc trong lĩnh vực Tài chính Doanh Nghiệp