Khóa học kỹ năng gây quỹ

8.000.000

  • Sau khóa học, Chủ doanh nghiệp và Doanh nhân nắm bắt được những kiến thức phù hợp và thực tế nhất nếu họ muốn bảo đảm các nhà đầu tư nước ngoài và tài trợ sẽ đầu tư vào doanh nghiệp của họ và đưa nó lên một tầm cao mới.
  • Tất cả các giảng viên và diễn giả của chúng tôi đều là những người đang hành nghề và chuyên gia và có kinh nghiệm thực tiễn và nhiều kinh nghiệm trong ngành ở các lĩnh vực ngân hàng đầu tư, đầu tư mạo hiểm, đầu tư tư nhân, tìm nguồn vốn, M & A, cơ cấu giao dịch và kinh nghiệm thương mại.
  • Phong cách EMBA: môi trường học tập hợp tác với các học viên thông qua các cuộc thảo luận nhóm do giáo viên hướng dẫn, chia sẻ của diễn giả, sự pha trộn hoàn hảo giữa lý thuyết và thực tiễn.
  • Cung cấp cho các chủ doanh nghiệp cơ hội tiếp cận trực tiếp với các nhà đầu tư tiềm năng ở các thị trường quốc tế khác nhau thông qua quan hệ đối tác của chúng tôi với sự kiện về huy động vốn.

Mô tả

Khóa học điều hành ngắn này được thiết kế trong thời gian ngắn (4 ngày cuối tuần) để chuẩn bị cho các chủ doanh nghiệp và CEO có kiến thức tối thiểu nhưng cần thiết để trình bày cho các nhà đầu tư tiềm năng và huy động vốn.

Những người học tham gia khóa học ngắn này có ít nhất 5 đến 7 năm kinh nghiệm quản lý chủ sở hữu một doanh nghiệp và đã có một số dự án kinh doanh thành công, hiện đang cố gắng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và tài trợ để đưa doanh nghiệp của họ lên một tầm cao mới.

Sau khi hoàn thành, họ sẽ có thể hiểu, phân tích và nói chuyện tự tin với các cố vấn tài chính và các nhà đầu tư tiềm năng của họ. Họ sẵn sàng trình bày ý tưởng kinh doanh, thảo luận và đàm phán các mô hình tài chính và các điều khoản hợp đồng, và đưa ra quyết định hợp lý và chốt những nhu cầu về huy động vốn của họ.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Thời lượng: 4 tuần/ 8 giờ một tuần
  • Phí tham gia một lần cho sự kiện về Huy động vốn tại TP. HCM

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

  • Sau khóa học, Chủ doanh nghiệp và Doanh nhân nắm bắt được những kiến thức phù hợp và thực tế nhất nếu họ muốn bảo đảm các nhà đầu tư nước ngoài và tài trợ sẽ đầu tư vào doanh nghiệp của họ và đưa nó lên một tầm cao mới.
  • Tất cả các giảng viên và diễn giả của chúng tôi đều là những người đang hành nghề và chuyên gia và có kinh nghiệm thực tiễn và nhiều kinh nghiệm trong ngành ở các lĩnh vực ngân hàng đầu tư, đầu tư mạo hiểm, đầu tư tư nhân, tìm nguồn vốn, M & A, cơ cấu giao dịch và kinh nghiệm thương mại.
  • Phong cách EMBA: môi trường học tập hợp tác với các học viên thông qua các cuộc thảo luận nhóm do giáo viên hướng dẫn, chia sẻ của diễn giả, sự pha trộn hoàn hảo giữa lý thuyết và thực tiễn.
  • Cung cấp cho các chủ doanh nghiệp cơ hội tiếp cận trực tiếp với các nhà đầu tư tiềm năng ở các thị trường quốc tế khác nhau thông qua quan hệ đối tác của chúng tôi với sự kiện về huy động vốn.

QUY TRÌNH

TÓM TẮT NỘI DUNG

Học phần 1 – Hiểu về các loại nhà đầu tư khác nhau, các lựa chọn và cấu trúc quỹ, ưu và nhược điểm: vốn chủ sở hữu so với nợ. Làm thế nào để chọn loại hình đầu tư phù hợp với bạn? Quy trình và thời gian.
Học phần 2 – Kỹ thuật định giá: hiểu cách các nhà đầu tư đánh giá doanh nghiệp của bạn. Nhân tố”Thuế” ảnh hưởng các quyết định tài chính.
Học phần 3 – Hoạt động thẩm tra (Due diligence), lời khuyên về các vấn đề Hợp đồng và đàm phán.
Học phần 4 – Thực hành thuyết trình với các chuyên gia và cố vấn.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

BAN CỐ VẤN& GIẢNG VIÊN

ĐỐI TÁC