Chứng Chỉ CISI Quản Lý Tài Sản và Đầu Tư

20.000.000

Thời lượng khóa học: 2 ngày, 9h:00 đến 17h:00
Tổng cộng 14 giờ

Mô tả

Thời lượng khóa học: 2 ngày, 9h:00 đến 17h:00
Tổng cộng 14 giờ
Thời lượng kiểm tra: 2 giờ
Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm về Chuyên môn và Tổng quan

 

Khóa học Chứng chỉ CISI về Quản lý Tài sản và Đầu tư cung cấp một cái nhìn tổng quan và kiểm tra sự hiểu biết của thí sinh về ngành dịch vụ tài chính trong các điều kiện kinh tế vĩ mô, quy định ngành, các loại tài sản, đầu tư tập thể, các mối quan hệ uỷ thác, phân tích đầu tư sử dụng các phân tích cơ bản và kỹ thuật, Đo lường thành tích, nghỉ hưu, bảo vệ, bất động sản, tín thác và kế hoạch thuế. Nó giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra công khai do CISI (Viện Chứng khoán và Đầu tư Anh Quốc) cung cấp và phù hợp với bất kỳ học viên nào quyết định xây dựng sự nghiệp thành công như một nhà quản lý tài sản và cố vấn.

Mục tiêu khóa học:
  • Trở thành Thành viên Liên kết của CISI và nhận giấy chứng nhận của ASCI
  • Tiếp tục trở thành thành viên đặc quyền cấp cao hơn
  • Bằng cấp chuyên môn được quốc tế công nhận để làm việc trong lĩnh vực Quản lý Tài sản và Đầu tư