Chứng chỉ CISI Rủi Ro trong Dịch Vụ Tài Chính

20.000.000

Thời lượng khóa học: 2 ngày, 9h:00 đến 17h:00                                
Tổng cộng 14 giờ

Mô tả

Thời lượng khóa học: 2 ngày, 9h:00 đến 17h:00                                
Tổng cộng 14 giờ
Thời lượng kiểm tra: 3 giờ 
Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm về Tổng quan và Chuyên môn 
Khóa học về Rủi ro về các dịch vụ Tài chính cung cấp một cái nhìn tổng quan và kiểm tra sự hiểu biết của thí sinh về tất cả các rủi ro chính trong ngành tài chính. Chương trình học gồm các phương pháp cụ thể được sử dụng để xác định, giảm thiểu và quản lý rủi ro vận hành, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro đầu tư và rủi ro thanh khoản, đồng thời giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi quốc tế do CISI (Viện Chứng khoán và Đầu tư Anh Quốc) – Cơ quan chuyên ngành đặc quyền của Anh Quốc tổ chức. Khóa học phù hợp với các bạn đang gặp vấn đề về quản lý rủi ro.
Mục tiêu khóa học:
  • Trở thành Thành viên Liên kết của CISI và nhận giấy chứng nhận của ASCI
  • Tiếp tục trở thành thành viên đặc quyền cấp cao hơn
  • Bằng cấp chuyên môn được quốc tế công nhận để làm việc trong lĩnh vực quản lý rủi ro