Tiếng Anh Tài Chính Ngân Hàng

5.000.0009.000.000

Thời lượng mỗi khóa học: 24 buổi (2 giờ/ buổi), tổng cộng 48 giờ

Mã: ENCOUR-FINANCE Danh mục: ,

Mô tả

TIẾNG ANH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, TRUNG CẤP, TRUNG CAO CẤP)
Thời lượng mỗi khóa học: 24 buổi (2 giờ/ buổi), tổng cộng 48 giờ
Mục tiêu của khóa học:  giúp các học viên (tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh) làm việc trong ngành Tài chính – Ngân hàng  phát triển các kỹ năng cần thiết trong môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh  và cách sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành tốt hơn trong công việc.
Về  trình độ, chương trình sơ cấp từ trình độ A1 đến A2 theo Khung Tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) và chương trình trung cấp từ trình độ A2 đến B1 theo CEFR.
Học viên sau khi tham gia khoá học thành thạo các kỹ năng:
  • Trình bày, thuyết trình tốt về ngành nghề, tổ chức, sản phẩm và dịch vụ của  mình
  • Tiến hành các cuộc họp và đàm phán kinh doanh hiệu quả hơn
  • Tự tin thảo luận về các chủ đề Tài Chính dựa trên các tình huống thực tế
  • Trình bày các vấn đề Tài Chính, điểm mạnh, điểm yếu về tình hình tài chính của Công Ty
  • Tư vấn cho khách hàng về danh mục đầu tư
  • Thảo luận và trình bày xu hướng thị trường, dữ liệu và sơ đồ
  • Giao tiếp trong các tình huống Tài Chính Ngân Hàng Quốc Tế

Thông tin bổ sung

Cấp độ

Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp