English for Banking and Finance 2
banner web_2
Artboard 6
International Certificate in Wealth and Investment Management
Certificate in Risk in finaical services
previous arrow
next arrow

English Courses

English for banking and finance (Elementary, Intermediate, Upper Intermediate, and Advanced level)

More details

CISI Qualifications

GBCC is the exclusive partner of CISI – Chartered Institute for Securities & Investment in Vietnam

More details

Vocational Training

It is a bank job placement oriented program designed to prepare participants with the necessary bank products knowledge, sales,…

More details

Who is GBCC?

GBCC is a training institute dedicated to providing high quality public and corporate training focusing on Financial English, Soft Skills, and Professional Qualifications for Banking and Finance.

* Professional community
* Native trainers
* International recognition

Be Part of Our Professional Community

GBCC offers you much more than just professional training opportunities. We organize seminars, networking events and conferences from time to time to gather banking and finance professionals, as well as business community from locally and overseas to join. As exclusive partner in Vietnam of CISI (Chartered Institute for Securities and Investment), which has over 40,000 members in 116 countries, we enable you to be connected to an international professional network for greater career development

45.000

Members

worldwide

40.000

Examinations

each year

100%

Endorsed

by financial institutions

Partners

Our Trainers & Advisory Board

Dương Nguyễn

Dương Nguyễn

Giám Đốc GBCC/ Giảng viên

• Thạc sỹ Chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh, Đại học Victoria, Úc

Manoj Menon

Manoj Menon

Giám Đốc Chương trình CISI/ Giảng viên

• Ông có bằng Cử nhân Kinh tế / Kế toán (Honours) và bằng MBA (Distinction) từ Úc và trước đây là thành viên của CPA Australia • Giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học Việt Nam giảng dạy các môn học trong lĩnh vực Tài chính và Kế toán ở bậc Cử nhân và MBA trong 7 năm qua.

Shaipudin S. B. Harun

Shaipudin S. B. Harun

Giảng viên CISI

• Bằng cử nhân Kinh tế (Phân tích Kinh tế) chuyên tập huấn các khóa học về Quản lý Rủi ro, Tài Chính Hồi Giáo, Ngân hàng Cá nhân và Doanh nghiệp và kỹ năng mềm.

Kenny Chiang

Kenny Chiang

Giám Đốc Điều hành/ Giảng viên CISI

• Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Công ty TNHH GBCC và một số Công ty khác tại Việt Nam và Hồng Kông với 25 năm kinh nghiệm đa dạng từ kinh doanh, ngân hàng đầu tư, tài chính doanh nghiệp và gây quỹ.

Hiroshi Wakutsu

Hiroshi Wakutsu

Giám Đốc Ban Cố vấn GBCC

• Hiện tại là Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị và CEO tại Zen Holdings Inc.. Với hơn 30 năm kinh nghiệm quản lý, đầu tư Ngân hàng.

James Lee

James Lee

Chủ tịch Ban Cố vấn GBCC

• Hiện tại đang giữ vị trí CEO tại Jios Aerogel Limited. Trước đó từng giữ chức vụ Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tài chính tại JP Morgan

Tin tức liên quan

MISCONCEPTION ABOUT FINANCE

Traditionally, many students seem to think that marketing and finance are 2 very different disciplines. Finance is all rules and it’s only for those who are good with numbers. Some…

Why should I choose a career in finance?

The simple answer is – it makes good sense and the more difficult question is – am I the right fit for a job in finance. Finance is versatile as…

Disruption in Transaction Banking

Transaction banking is an area that’s ripe for disruption. It’s a business that historically has had ROEs north of 20% and been very profitable, but an area where client satisfaction…

Gateway Business Communication Center (GBCC)

Unit 1.4, 5A/2 Tran Phu Street, Ward 04,
District 05, Ho Chi Minh City

Phone: +84 28 3838 4378
Website:http://gbcc.vn
Email: [email protected]