Thời lượng khóa học: 2 ngày, 9h:00 đến 17h:00                               
Tổng cộng 14 giờ
Thời lượng kiểm tra: 2 giờ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm về Tổng quan và Chuyên môn 
Khóa học này  giới thiệu toàn diện và kiểm tra kiến thức của ứng cử viên trên thị trường tài chính quốc tế với quan điểm toàn cầu về một loạt các sản phẩm đầu tư phổ biến như cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh và quỹ đầu tư. Khóa học giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ chuyên môn về chứng chỉ tài chính doanh nghiệp, chứng chỉ quốc tế về quản lý tài sản và đầu tư, rủi ro Quản lý tài chính, v.v.
o Bằng cấp chuyên môn được quốc tế công nhận  – cung cấp tổng quan về đầu tư và thuật ngữ chuyên nghiệp từ góc độ toàn cầu.
o Một lộ trình để có được bằng cấp cao hơn và trở thành thành viên.
o Miễn phí thành viên CISI trong năm đầu tiên.