Thời lượng khóa học: 3 ngày, 9h:00 đến 17h:00                                
Tổng cộng 21 giờ 
Thời lượng kiểm tra: 2 giờ                                                                          
Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm về Tổng quan và Chuyên môn  
Khóa học chứng chỉ về Chống Tội phạm Tài Chính cung cấp một cái nhìn tổng quan và kiểm tra sự hiểu biết của  thí sinh về tội phạm tài chính với trọng tâm là cách thí sinh nên phản ứng với tội phạm tài chính như thế nào. Chương trình học bao gồm tình hình chung và tính chất của tội phạm tài chính, gian lận, rửa tiền, tài trợ khủng bố, quản lý tội phạm tài chính, hối lộ, tham nhũng, và vai trò của các tổ chức tài chính. Khóa học giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi quốc tế do CISI (Viện Chứng khoán và Đầu tư Anh Quốc) – Cơ quan chuyên ngành đặc quyền của Anh Quốc tổ chức. Khóa học phù hợp với các bạn đang phải cảnh giác với tội phạm tài chính cũng như cách phòng chống.
Mục tiêu khóa học:
  • Trở thành Thành viên Liên kết của CISI và nhận giấy chứng nhận của ASCI
  • Tiếp tục trở thành thành viên đặc quyền cấp cao hơn
  • Bằng cấp chuyên môn được quốc tế công nhận để làm việc trong lĩnh vực Chống Tội phạm Tài Chính