Thời lượng khóa học: 3 ngày, 9h:00 đến 17h:00                                
Tổng cộng 21 giờ
Thời lượng kiểm tra: 2 giờ                                                                             
Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm về Tổng quan và Chuyên môn 
Khóa học chứng chỉ về Quản lý An ninh Mạng cung cấp một cái nhìn tổng quan và kiểm tra sự hiểu biết của thí sinh về tội phạm mạng, cách đánh giá rủi ro nói riêng với ngành tài chính và phát triển các giải pháp hiệu quả để ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu hậu quả của các cuộc tấn công mạng. Khóa học giúp học viên chuẩn bị cho kỳ thi quốc tế do CISI (Viện Chứng khoán và Đầu tư Anh Quốc) – Cơ quan chuyên ngành đặc quyền của Anh Quốc tổ chức. Khóa học phù hợp với tất cả các học viên đang phải cảnh giác với cuộc tấn công mạng cũng như cách phòng chống.
Mục tiêu khóa học:
  • Trở thành Thành viên Liên kết của CISI và nhận giấy chứng nhận của ASCI
  • Tiếp tục trở thành thành viên đặc quyền cấp cao hơn
  • Bằng cấp chuyên môn được quốc tế công nhận để làm việc trong lĩnh vực An ninh Mạng và phòng chống tội phạm mạng