Thời lượng khóa học: 3 ngày, 9h:00 đến 17h:00     
Tổng cộng 21 giờ
Thời lượng kiểm tra: 2 giờ
Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm về Chuyên môn và Tổng quan
Khóa học chứng chỉ về Thị trường Vốn giúp bạn trang bị kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi của CISI (Viện Chứng khoán và Đầu tư Anh Quốc) – Cơ Quan Chuyên Ngành Đặc Quyền của Anh Quốc tổ chức. Sau kỳ thi, bạn sẽ nhận bằng chuyên môn được quốc tế công nhận trong lĩnh vực này, và bạn có thể trở thành chuyên viên tư vấn hoặc kinh doanh về chứng khoán và các sản phẩm Tài Chính Phái Sinh trong môi trường Đầu tư – Tài chính doanh nghiệp mang tầm vóc quốc tế.
Mục tiêu khóa học:
  • Trở thành Thành viên Liên kết của CISI và nhận giấy chứng nhận của ASCI
  • Tiếp tục trở thành thành viên đặc quyền cấp cao hơn
  • Bằng cấp chuyên môn được quốc tế công nhận để làm việc trong lĩnh vực Thị trường Vốn