Thời lượng khóa học: 3 ngày, 9h:00 đến 17h:00                                     
Tổng cộng 21giờ 
Thời lượng kiểm tra: 2 giờ
Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm về Tổng quan và Chuyên môn 
Khóa học Chứng chỉ về Tính Tuân thủ Tài chính Toàn cầu này đề cập đến phương pháp và kiến thức cần thiết để thực hiện sự tuân thủ tốt trong một công ty. Chương trình học gồm Môi trường pháp lý quốc tế, chức năng tuân thủ, quản lý rủi ro về tội phạm tài chính, đạo đức và tính liêm chính, quản trị và quản lý rủi ro. Khóa học giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi quốc tế do CISI (Viện Chứng khoán và Đầu tư Anh Quốc) – Cơ quan chuyên ngành đặc quyền của Anh Quốc tổ chức. Khóa học phù hợp với học viên muốn làm việc trong môi trường Tuân thủ Tài chính Toàn Cầu.
Mục tiêu khóa học:
  • Trở thành Thành viên Liên kết của CISI và nhận giấy chứng nhận của ASCI
  • Tiếp tục trở thành thành viên đặc quyền cấp cao hơn
  • Bằng cấp chuyên môn được quốc tế công nhận để làm việc trong lĩnh vực Tuân thủ Tài chính  Toàn Cầu